Al Mukminun 1-11

December 18, 2014 at 9:05 am Leave a comment

Jamaah Jumat Rahimakumullah

Wonten ing awal khutbah kulo sampun ngaturaken sebagian saking surat Al Mukminun. Surat ingkang nggadhahi teges tiyang2 ingkang kagungan iman. Wonten ing surat Al Mukminun ayat 1-11 sampun dipun sebataken bilih piyantun ingkang kagungan iman meniko badhe pun paringi mapinten-peniten kabegjan. Piyantun ingkang badhe mewarisi surga firdaus.

Sesungguhnya orang2 yang beriman (1) yang khusyu’ dalam melaksanakan sembahyang (2) dan orang yang terhadap segala laku yang sia-sia menampik dengan keras (3) dan orang-orang yang mengerjakan zakat (4) dan orang-orang yang selalu menjaga faraj (kelamin) mereka (5) kecuali terhadap istri atau hamba sahayanya, maka tidaklah mereka tercela (6).

Jamaah Rahimakumullah

Sampun jelasaken ing ayat 1-6 meniko mapinten-pinten ciri  piyantun ingkang kagungan iman. Inggih meniko piyantun igkang khusyu’ anggenipun sembahyang. Anggenipun sholat utaminipun. Mboten namung amargi kepengin ngguguraken kewajiban, anamung nggih pancen sak estu2 kepengen rumaket dumateng Allah SWT.  Sholat meniko ketingalipun gampil, anamung menawi sholat ingkang khusyu’ meniko sakestu radi awrat anggenipun nglampahi. Lan menawi sholat kulo panjenengan sami saget khusyu’ milo ing manah kedahipun ngraosaken perkawis ingkang benten ing antawisipun sakderengipun kalian saksampunipun sholat.

Ugi piyantun ingkang mboten remen nindaki tumindak-tumindak ingkang mboten wonten manfaatipun. Innamal a’malu bin niyat, sedoyo amal meniko gumantung kalian niatipun. Menawi setunggaling piyantun nglampahi setunggaling aktivitas tanpa niat ingkang jelas, meniko saget dados tumindak ingkang sia-sia.

Tindak sabin, niatipun pados pakan mendo, niatipun ngingah mendo kagem pados pangupo jiwo, meniko kalebet tumindak ingkang mboten sia-sia. Tindak sekolah, niatipun kagem pados ilmu, niatipun menawi sampun pikantuk ilmu badhe kagem ngamal wonten ing masyarakat, meniko mboten sia-sia. Meniko setunggaling ciri tiyang mukmin.

Bayar zakat karono Allah ta’ala meniko ugi tandanipun tiyang mukmin. Mboten namung zakat fitrah ing pungkasaning Ramadhan, anamung ugi zakat maal. Zakat meniko saget membersihkan harta. Saget nuwuhaken raos peka dumateng tiyang sanes, lan tujuan ingkang langkung utami inggih meniko saget mangkas kesenjangan antawisipun piyantun ingkang kagungan kalian ingkang mboten kagungan.

Jamaah Rahimakumullah

Ing ayat 5 lan 6 pun sebataken bilih tiyang mukmin meniko tansah njagi faraj (kelamin) ipun. Meniko nggadahi teges bilih tiyang mukmin meniko tansah njagi ing babagan syahwat kejawi namung kalian pasangan ingkang sah. Bab mekaten estunipun saget kito raosaken naliko kulo panjenengan sami nglampahi ibadah siyam. Naliko sedoyo nafsu dipun kendalekaken, babagan syahwat meniko ugi saget terkendali.

Sakmeniko kathah sanget godaan ing babagan meniko. Teknologi ingkang canggih lan fasilitas ingkang ageng ndadosaken kathah tiyang ingkang keblusuk lajeng mboten nggatosaken malih nilai-nilai pernikahan. Meniko setunggaling ujian kemimanan kagem kulo panjenengan sami.

Monggo kito gatosaken ing ayat candhakipun. Tetapi barang siapa yang masih memilih jalur di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis. (7) Maksudipun inggih meniko piyantun ingkang remen nindaki babagan kados dene zina lan sakpiteratipun meniko mboten kalebet ciri tiyang mukmin malih.

Jamaah Rahimakumullah

Ayat candakipun ngaturaken babagan imbalan kagem tiyang mukmin. Dan orang-orang yang menjaga dengan baik amanat dan janjinya (8). Dan orang-orang yang menjaga dan memelihara semua waktu sembahyangnya (9). Mereka itulah yang akan mewarisi (10). Yang akan mewarisi surga firdaus, dan disanalah mereka akan mencapai khulud (kekal) selama-lamanya.

Amanah inggih meniko sedoyo perkawis ingkang dipun  bebanaken dening menungso kagem dipun amalaken.  Amanah nggadhahi akar kata ingkang sami kalian iman, aman lan mukmin. Mukmin tegesipun beriman, ingkang ndatengaken keamanan lan ugi maringi lan ugi nampi amanah. Sakenggo mboten iman kagem piyantun ingkang tumindak mboten amanah.

Lajeng janji meniko kados dene utang. Kedah dipun tepati. Menawi janji meniko dipun ingkari, meniko kalebet golonganiupun tiyang munafik. Tiyang ingkang saget netepi janji meniko raosipun marem sanget. Sinaoso mboten pikantuk menopo-menopo ing babagan materi, anamung saking tumindak ingkang netepi janji meniko piyambakipun lajeng saget dados piyantun ingkang dipun pitados dening tiyang sanes.

Tiyang mukmin tansah njagi amanah lan janjinipun. Ugi njagi sedoyo wekdal sembahyangipun. Piyantun ingkang kados mekaten badhe pikantuk warisan surga firdaus.

Jamaah Rahimakumullah

Surat Al Mukminun meniko pun awali kanthi tetembungan sungguh menanglah orang yang beriman. Temen wong sing duwe iman kuwi wong sing diarani pemenang. Monggo sami kito penggalih, kados ingkang pun sebataken wonten ing Al Qur’an, kulo panjenengan sami kalebet tiyang ingkang menang. Lajeng tiyang ingkang iman meniko kados pundi? Sampun dipun sebataken ing ayat-ayat candakipun.

Milo menawi kulo panjenengan sami tasih kagungan keluhan ing panggesangan meniko, menopo meniko ing babagan kesehatan, rizky utawi perkawis sanesipun, monggo sami ningali awak kito piyambak. Mbok menawi anggen kito iman kirang sae. Anggen kito iman tasih setengah-setengah. Amargi kados ingkang pun sebataken kolo wau, menawi iman kito sampun leres, kulo panjenengan sami kalebet piyantun ingkang menang.

Mugi-mugi uraian meniko saget ndadosaken kulo panjenengan sami dados piyantun ingkang langkung iman. Amin yaa robbal alamiin.

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

facebook marketing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


December 2014
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Pages


%d bloggers like this: